بایگانی دسته: سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه

پس از تکمیل فرم قرارداد شماره پیامک و ارسال مدارک مورد نظر پنل پیامک شما فعال می گردد و شما می توانید از شماره اختصاصی خود اقدام به ارسال و دریافت پیامک در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش نمایید.

sms-stat-poopsh

نکته : اعتبار شماره اختصاصی پیامک یک سال می باشد و پس از این مدت در صورت تمایل به ادامه استفاده باید با تکمیل فرم قرارداد مربوطه اقدام به تمدید شماره اختصاصی  نموده و هزینه مربوط به آن را واریز نمایید.در غیر اینصورت پنل پیامک امکان ارسال و دریافت پیامک را نخواهد داشت اما قادر به دسترسی به پیام هایی که قبلا ارسال شده و یا دریافت کرده اید خواهید بود.