بایگانی برچسب: s

نقشه

در صورت تمایل به نمایش آدرس خود بر روی نقشه گوگل در صفحه “تماس با ما” می‌توانید تنظیمات مربوط به نقشه را در این صفحه انجام دهید.

3-27-2017 4-39-15 PM

تنظیم مکان نقشه: به دور روش می‌توانید این کار را انجام دهید.

  • وارد کردن آدرس دقیق خود در بخش مربوط به آن و فشردن کلید site-map-findbutton-poopesh
  • با استفاده از نقشه: در صورت عدم موفقیت با جستجوی مکان خود از طریق وارد کردن آدرس می‌توانید با جا بجایی نقشه به شکلی که مکان پرچمی map-flag-poopesh که در وسط تصویر قرار دارد بر روی آدرس شما قرار بگیرد و فشردن دکمه ذخیره؛ نقشه را بر روی مکان خود تنظیم نمایید.

غیر فعال کردن نقشه در سایت: در صورتی که نمی خواهید نقشه در صفحه تماس با ما نمایش داده شود می توانید با فشردن کلید ” غیر فعال کردن نقشه ” آن را حذف کنید.