بایگانی دسته: همکاران

معرفی بخش همکاران

همکاران

در این بخش شما می توانید همکارانی را با سطح دسترسی مشخص در پنل مدیریت سایت خود تعریف نمایید. همکاران می توانند از طریق لینکی که شما در بخش دسترسی های پایه ایجاد می کنید و در اختیار آنها قرار می دهید ثبت نام نمایند و پس از تایید ثبت نام توسط شما، می توانید برای آنها از طریق نقشهایی که در بخش نقشها و مجوزها تعریف کرده اید، مجوز دسترسی به بخش های پنل مدیریت را تعیین نمایید. پس از آن همکاران با ورود از طریق نام کاربری و رمز عبوری که ثبت نام کرده اند، فقط به بخشهایی که شما تعیین کرده اید دسترسی خواهند داشت.

1-لیست همکاران

2-نقشها و مجوزها

3-دسترسی های پایه