بایگانی دسته: سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه

پس از تکمیل فرم قرارداد شماره پیامک و ارسال مدارک مورد نظر پنل پیامک شما فعال می گردد ( نحوه راه اندازی سامانه پیامکی )و شما می توانید از شماره اختصاصی خود اقدام به ارسال و دریافت پیامک در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش نمایید.

مدیریت سامانه پیامکی در سایت ساز پوپش

در بالای قسمت شماره در تصویر بالا شماره سامانه پیام کوتاه و همچنین تعداد شارژ شما نمایش داده می شود.

بخش شماره 1 :

منوی دسترسی به بخشهای مختلف مدیریت سامانه پیامکی

بخش شماره 2  شامل موارد زیر :

نمودار فوق پیامهای ارسال شده در طول یکماه را نشان می دهد.

نمودار آبی : پیام های ارسال شده موفق می باشد.

نمودار قرمز : پیامهای ارسال ناموفق می باشد (اعتبار کسر شده این پیامها مجددا بازگشت داده می شود).

نمودار سبز : پیام های دریافت شده

نکته سایتهای قبل از 1402 : اعتبار شماره اختصاصی رایگان پیامک یک سال می باشد (در حال حاظر این شماره به واسطه همکاری با سایت ساز پوپش برای شما رایگان است ولی اگر به هر دلیلی نماینده مخابرات از دادن شماره های رایگان صرف نظر کند شامل هزینه خواهد بود) پس از این یکسال در صورت درخواست نماینده مخابرات و و تمایل به ادامه استفاده باید با تکمیل فرم قرارداد مربوطه اقدام به تمدید شماره اختصاصی  نموده در غیر اینصورت پنل پیامک امکان ارسال و دریافت پیامک را نخواهد داشت اما قادر به دسترسی به پیام هایی که قبلا ارسال شده و یا دریافت کرده اید خواهید بود.