بایگانی ماهیانه: آوریل 2014

نحوه ارسال مدارک برای ایرنیک

در صورتی که از طرف ایرنیک برای شما ایمیلی مبنی بر ارسال تعهد نامه رسیده است باید ابتدا فرم را از داخل ایمیل دانلود نمایید ( فایل pdf ) و سپس طبق آموزش زیر اقدام نمایید . تا سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش بتواند دامنه را برای شما فعال نماید .

1

ارسال مدارک به ایرنیک – سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش Poopesh.com

2

ارسال مدارک به ایرنیک – سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش Poopesh.com

3

ارسال مدارک به ایرنیک – سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش Poopesh.com

ویدئوی آموزشی نحوه ارسال مدارک