نحوه ارسال مدارک برای ایرنیک

در صورتی که از طرف ایرنیک برای شما ایمیلی مبنی بر ارسال تعهد نامه رسیده است باید ابتدا فرم را از داخل ایمیل دانلود نمایید ( فایل pdf ) و سپس طبق آموزش زیر اقدام نمایید . تا سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش بتواند دامنه را برای شما فعال نماید .

1

ارسال مدارک به ایرنیک – سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش Poopesh.com

2

ارسال مدارک به ایرنیک – سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش Poopesh.com

3

ارسال مدارک به ایرنیک – سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش Poopesh.com

ویدئوی آموزشی نحوه ارسال مدارک