لیست همکاران

در این بخش همکارانی که تایید شده یا هنوز تایید نشده اند نمایش داده می شوند.

لیست همکاران

 

1- نقشها : در این بخش نقش نسبت داده شده به همکار و همچنین وضعیت همکار در صورت عدم تایید نمایش داده می شود.

2- وضعیت فعال یا غیر فعال : با کلیک بر روی این گزینه می توانید همکار را غیر فعال نمایید.

3- ویرایش همکار : با کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه ویرایش همکار به شکل زیر خواهید شد.

ویرایش همکار

 

1- اطلاعات همکار : در این بخش اطلاعات همکار نمایش داده می شود. توجه داشته باشید. اطلاعات این بخش فقط توسط همکار قابل ویرایش می باشد و مدیر سایت نمی توانید این موارد را تغییر دهد.

2- نقش : در این بخش نقش مورد نظر را باید برای همکار انتخاب نمایید.

با انتخاب نقش برای همکار و کلیک بر روی “تایید و ذخیره” تایید همکار انجام می شود، پس از آن ایمیل حاوی لینک ورود به همکار ارسال خواهد شد که به شکل زیر است .

ایمیل تایید همکار