مراحل پس از فعال سازی https

مراحلی که از طرف ما انجام می شود.

1- ریدایرکت خودکار لینکهای ورودی سایت شما از http به https

2- تغییر خودکار لینکهای دامنه سایت شما از http به https داخل سایت

3- دریافت و تمدید خودکار گواهینامه Let’s Encrypt  قبل از انقضاء

4- نصب گواهی خریداری شده توسط شما

5- تغییر خوکار به گواهی Let’s Encrypt  در صورت عدم اعتبار گواهی خریداری شده توسط شما

6- بررسی روزانه اعتبار گواهینامه های نصب شده جهت اقدات مقتضی از جمله رفع اشکال not secure بودن سایت

مراحلی که باید توسط شما انجام شود:

برای تسریع در بهبود سئو سایت پس از فعال سازی افزونه  ssl – https دامنه خود را بصورت https://yoursite.ir در گوگل وب مستر تولز طبق این راهنما اضافه نمایید. در صورتی که ابزارهای سئو (وب مستر تولز ) را قبلا در سایت خود با دامنه http://yoursite.ir فعال کرده اید حتما دامنه و نقشه سایت را با https نیز طبق این راهنما اضافه نمایید.

در صورتی که دامنه را با https در وب مستر تولز اضافه نکنید بهبود سئوی سایت به علت عدم آگاهی گوگل از این تغییر زمان بیشتری خواهد برد. و اگر قبلا دامنه سایت خود را با http در وب مستر اضافه کرده اید در صورت عدم ثبت سایت با https آمار بازدید شما به دلیل تغییر لینک ها، کم و نهایتا صفر نمایش داده خواهد شد در نهایت حتما توصیه می شود سایت خود را در وب مستر گوگل با https ثبت نمایید.