دسته بندی بلاگ

از طریق این بخش مي توانید لیست تمامی دسته های سرویس بلاگ خود را مشاهده کرده ، دسته بندی جدید ایجاد ویا تنظیماتي نظیر ویرایش و یا ترتیب قرار گیری دسته نسبت به دیگر دسته ها را در لیست مشخص کنید.

دسته بندی بلاگ

1- منوی بازشوی کار های دسته جمعی : از طریق این منوی بازشو می توانید برخی تنظیمات را برای چندین دسته بندی به صورت همزمان انجام دهید. نظیر نمایش یا عدم نمایش و حذف یک یا چند دسته بندی به صورت همزمان.

عملیات گروهی دسته بندی ها

2- افزودن دسته جدید: برای افزودن دسته جدید کلید افزودن را فشرده تا وارد صفحه افزودن دسته بندی شوید

افزودن دسته بندی بلاگ

 

1- نام دسته بندی : در این قسمت یک نام برای دسته بندی درج نمایید. این نام در لیست دسته بندی ها نمایش داده می شود.

2- عنوان سئوی دسته بندی : این عنوان در صفحه دسته بندی، title سئوی صفحه (عنوانی که در نتیجه جستجوی گوگل یا موتورهای جستجو نمایش داده می شود) در نظر گرفته می شود.

3- توضیحات سئو : این توضیحات در صفحه دسته بندی ، description سئوی صفحه (توضیحاتی که در زیر عنوان در نتیجه جستجوی گوگل یا موتور های جستجوی نمایش داده می شود) در نظر گرفته می شود.

4- دسته والد : در این قسمت می توانید تعیین نمایید که دسته جدید به عنوان زیر دسته کدام دسته بندی قرار بگیرد. شما می توانید تا 5 ردیف زیر دسته به دسته بندی اصلی اضافه نمایید.

5- ترتیب : در این قسمت می توانید ترتیب قرار گیری دسته بندی ها را تعیین نمایید.

6- وضعیت : در این قسمت می توانید وضعیت دسته بندی را به نمایش یا عدم نمایش تغییر دهید.

نکته : با انتخاب گزینه عدم نمایش ، دسته بندی و زیردسته های موجود در آن نمایش داده نخواهند شد.

نکته : مطالب دسته بندی های که وضعیت عدم نمایش برای آنها انتخاب شده ، هنوز در سایت فعال باقی خواهند ماند و در نتیجه جستجو های مطالب قابل مشاهده هستند.