تنظیمات بلاگ

برای انجام برخی تنظیمات عمومی برای بلاگ خود می توانید از این صفحه اقدام نمایید.

تنظیمات بلاگ

1- تعداد نمایش پست در هر صفحه : شما می توانید تعداد پستهایی را که می خواهید در صفحه بلاگ خود نمایش داده شود را مشخص کنید. در صورتی که پستهای بلاگ شما بیشتر از تعداد مشخص شده باشد ، مطالب در چندین صفحه نمایش داده خواهد شد

2- تنظیمات ماژول ها : شما می توانید وضعیت نمایش برخی از ماژول های بلاگ را در این قسمت مشخص نمایید. شما می توانید ماژول های جستجو و دسته بندی های بلاگ خود را در سایت خود نمایش یا حذف نمایید.

3- تنظیمات نمایش جزییات مطالب: در این بخش جزئیات مطلب که در زیر آن نمایش داده می شود را فعال یا غیر فعال نمایید.

4- تنظیمات rss : در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط به rss بلاگ خود را انجام دهید.