بایگانی دسته: مدیریت سایت

مدیریت سایت

صفحه اصلی : با کلیک بر روی  پنل مدیریت سایت صفحه ایی که مشاهده می‌نمایید، صفحه اصلی می‌باشد که در آن اطلاعات مختلفی از بازدید و اخبار پوپش قابل مشاهده می‌باشد.

صفحه اول پنل مدیریت پوپش

آمار بازدید در 30 روز گذشته : در نمودار خطی  شما می‌توانید تعداد بازدید کننده و بازدیدها انجام شده از سایت خود را به صورت روزانه مشاهده نمایید

گزارش کلی از تعداد بازدید : شما در سه کادر زیر نمودار خطی به صورت عددی آمار مربوط به بازدید را مشاهده نمایید.

اخبار پوپش : در این قسمت در صورت لزوم اخبار و اطلاعات مربوط به سیستم از طریق پوپش انجام می‌شود تا مدیران سایت‌ها را از آخرین تغییرات و اخبار مطلع سازد.