مدیریت سایت

صفحه اصلی : با کلیک بر روی پنل مدیریت سایت صفحه ایی که مشاهده می‌نمایید، صفحه اصلی می‌باشد که در آن اطلاعات مختلفی از بازدید و اخبار پوپش قابل مشاهده می‌باشد.

تصویر پنل مدیریت پنل سایت

بخش شماره 1 :

منوی دسترسی به بخشهای مختلف مدیریت سایت

بخش شماره 2  شامل موارد زیر :

آمار بازدید در 30 روز گذشته: در نمودار خطی شما می‌توانید تعداد بازدید کننده و بازدیدها انجام شده از سایت خود را به صورت روزانه مشاهده نمایید.

گزارش کلی از تعداد بازدید: شما در سه کادر زیر نمودار خطی به صورت عددی آمار مربوط به بازدید را مشاهده نمایید.

اخبار پوپش: در این قسمت در صورت لزوم اخبار و اطلاعات مربوط به سیستم از طریق پوپش انجام می‌شود تا مدیران سایت‌ها را از آخرین تغییرات و اخبار مطلع سازد.