معرفی اپلیکیشن

اپلیکیشن فروشگاهی اندروید

سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش قابلیت جدیدی را فراهم ساخته که امکان ارائه خدمات و محصولات سایت یا فروشگاه شما را در قالب یک اپلیکیشن اندرویدی فراهم کرده وشما بدون داشتن هیچ نوع دانش برنامه نویسی یک اپلیکیشن اندرویدی مانند اپلیکیشنهای فروشگاهی رایج  از سایت یا فروشگاه خود را در اختیار خواهید داشت .

 

appimage

توجه : امکان استفاده از اپلیکیشن اندروید فقط در بسته شماره چهار فراهم می باشد .

توجه : استفاده از اپلیکیشن اندروید فقط در صورت فعال بودن فروشگاه سایت امکان پذیر است . برای فعال سازی فروشگاه در بخش تنظیمات فروشگاه آن را فعال کنید .