نحوه فعال سازی آمارگیر اپلیکیشن اندروید گوگل آنالیکتیکس

در این مطلب نحوه فعال سازی آمارگیر گوگل آنالیتیکس اپلیکیشن سایت شما را آموزش میدهیم .

در ابتدا باید اکانت گوگل آنالیتیکس داشته باشید ( مطابق با این آموزش برای سایت خود فعال کنید )

سپس مطابق با تصاویر زیر عمل نمایید :

مرحله شماره 1

مرحله شماره 1

 

مرحله شماره 2

مرحله شماره 2

 

آمارگیر اپلیکیشن گوگل

مرحله شماره 3

 

 مرحله شماره 4

مرحله شماره 4

مرحله شماره 5

مرحله شماره 5

 

مرحله شماره 6

مرحله شماره 6

 

 مرحله شماره 7

مرحله شماره 7

مرحله شماره 8

مرحله شماره 8

مرحله شماره 9

مرحله شماره 9

مرحله شماره 10

مرحله شماره 10

 مرحله شماره 11

مرحله شماره 11

بعد از این مرحله وارد پنل مدیریت سایت – مدیریت اپلیکیشن – تنظیمات ساخت رفته و تیک گزینه “گوگل آنالیتیکس” را زده و فایل دانلود شده در مرحله شماره 8 را بارگذاری کنید و بر روی دکمه بازسازی کلیک کنید .

بعد از پیاده سازی صحیح تمامی مراحل آمار اپلیکیشن شما در گوگل آنالیتیکس قابل مشاهده خواهد بود که باید از قسمت مشخص شده در تصاویر زیر آمار را مشاهده نمایید .

مرحله شماره 12

مرحله شماره 12

 

مرحله شماره 13

مرحله شماره 13