تنظیمات بروز رسانی

در صورتی که اپلیکیشن شما از طریق بخش تنظیمات ساخت اپلیکیشن بازسازی شود نسخه جدیدی از آن ارائه خواهد شد و اگر کاربری نسخه قدیمی اپلیکیشن شما بر روی دستگاه اندرویدی خود نصب کرده باشد ضمن اجرا با پیغام ” اپلیکیشن شما نیاز به آپدیت دارد.” مواجه و ملزم به بروزرسانی خواهد شد.

در صورتی که در این بخش، روال بروز رسانی را « از طریق سایت » انتخاب نمایید، اپلیکیشن جهت دریافت نسخه جدید به لینک سایت هدایت می شود تا بروزرسانی از طریق سایت صورت گیرد.

3

در این بخش لینک اپلیکیشن در سایت و نسخه فعلی اپلیکیشن قابل نمایش می باشد.

و « با انتخاب روال بروز رسانی از طریق مارکت » در صورتی که اپلیکیشن خود را در مارکت هایی نظیر بازار، پلی استور و … منتشر کرده باشید بروز رسانی از طریق آن مارکت انجام می شود.

4

پس از انتخاب روال بروزرسانی از طریق مارکت، لینک اپلیکیشن را در قسمت “لینک اپلیکیشن در مارکت” قرار داده و نسخه اپلیکیشن را در قسمت “نسخه فعلی اپلیکیشن در مارکت” وارد نمایید.

توجه داشته باشید که در صورت بازسازی اپلیکیشن و ارائه نسخه جدید، نسخه آپلود شده در مارکت نیز باید بروز شود.