بایگانی دسته: پست الکترونیک

ارسال پست الکترونیکی

برای ارسال پست الکترونیکی در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش می توانید از کلید 3-28-2017 8-32-48 AM استفاده نمایید. پس از کلیک بر روی این کلید به صفحه جدیدی منتقل می شوید که در آن اطلاعات مربوط به پست الکترونیکی مورد نظر خود را وارد کنید.

3-28-2017 8-35-12 AM

  • گیرنده :  در این قسمت باید ادرس پست الکترونیکی فرد گیرنده را وارد نمایید.
  • موضوع : در این قسمت موضوع پست الکترونیکی خود را وارد کنید.
  • فایل ضمیمه : شما می توانید به همراه پست الکترونیکی خود فایلی را ضمیمه کرده و برای مخاطب خود ارسال نمایید.

نکته : شما امکان ارسال فايل تا 20 مگابايت را از طریق پست الکترونیکی خواهید داشت.

  • متن پیام : در این بخش می توانید متن پیام خود را وارد کنید .
  • ارسال :  برای ارسال پست الکترونیکی بر روی این کلید 3-28-2017 8-36-35 AM کلیک کنید .