ارسال شده ها (Outbox)

لیست تمامی ایمیل‌های ارسال شده توسط شما در این صفحه قابل دسترسی است . برای مشاهده ایمیل‌های ارسال شده در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش هر یک می‌توانید بر روی آن کلیک نمایید و در پنجره باز شده آن را مشاهده نمایید.

outbox