صندوق دریافتی (Inbox)

شما می‌توانید به تمام پست الکترونیکی دریافتی خود از این صفحه دسترسی داشته باشید.برای مشاهده  پست الکترونیکی دریافتی در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش تنها کافی است بر روی هر یک کلیک کرده تا در پنجره ایی باز شود.

inbox

در پنجره باز شده علاوه بر امکان مطالعه پیام  پست الکترونیکی می‌توانید آن را حذف کنید یا به آن پاسخ دهید و یا  پست الکترونیکی را با همان متن به فرد دیگری ارسال نمایید.علاوه بر آن در صورتی که  پست الکترونیکی حاوی فایل پیوست باشد ، می‌توانید آن‌را نیز دانلود نمایید.

منوی کشویی : از طریق این منو می توانید برخی عملیات را بر روی یک یا چند ایمیل انتخاب شده اعمال نمایید. ولی قبل از آن باید حداقل یک ایمیل را انتخاب کرده باشید.

inbox-combo

  • خوانده شده: وضعیت ایمیل های انتخاب شده را بصورت «خوانده شده» در می آورد.
  • خوانده نشده: وضعیت ایمیل های انتخاب شده را بصورت «خوانده نشده» در می آورد.
  • فرستادن به هرزنامه: ایمیل های انتخاب شده را به صندوق هرزنامه منتقل می کند.
  • حذف: ایمیل های انتخاب شده را حذف می کند.

توجه: در صورت فرستادن یک ایمیل به صندوق هرزنامه، آدرس آن ایمیل به لیست صادر کنندگان هرزنامه اضافه می شود و از آن به بعد کلیه ایمیل های دریافتی از آن آدرس به طور اتومات به صندوق هرزنامه منتقل می شود.