راه اندازی پست الکترونیک

در صورتی که بسته شماره 2 یا 3 و یا 4 را انتخاب نمایید. پنل شما شامل پست الکترونیکی می باشد، پس از اولین ورود خود به بخش پست الکترونیک در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد که از شما می خواهد برای پست الکترونیک خود نامی را انتخاب نمایید.

submit-mailname-poopesh

نکته: به عنوان مثال شما می توانید از کلمه  استفاده نمایید که در اینصورت پست الکترونیک شما به شکل زیر ساخته خواهد شد.

info@mysite.ir

نکته: این نام به هیچ عنوان قابل تغییر نیست پس در انتخاب آن دقت نمایید.

اطلاعات بیشتر درباره نجوه کار با پست الکترونیک را در این بخش مطالعه فرمایید.