نظرسنجی پیامکی

در این صفحه لیست تمام نظرسنجی پیامکی که قبلا در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش ایجاد کرده اید، قرار می گیرد.

3-28-2017 9-05-24 AM

ویرایش نظرسنجی  : برای ویرایش سئوال و یا دیگر اطلاعات مسابقه می توانید از آیکون ویرایش ویرایش استفاده کنید.

نمایش نتایج : برای مشاهده شرکت کنند گان در نظرسنجی و تعداد پاسخ های صحیح به هر نظرسنجی می توانید بر روی آیکون ممشاهده نتایج کلیک کنید.

حذف نظرسنجی: برای حذف کامل نظرسنجی و نتایج آن ، از آیکون حذف حذف استفاده کنید.

ایجاد نظرسنجی جدید : برای ایجاد نظرسنجی باید از این کلید 3-28-2017 9-06-43 AM استفاده کنید پس از کلیک بر روی این کلید صفحه جدیدی باز می شود که شما می توانید اطلاعات مربوط به نظرسنجی خود را در آنجا وارد کنید.

  • سوال :متن سوال خود را در این پنجره وارد کنید.
  • علامت ارسالی : این پنجره برای مشخص کردن کد نظرسنجی است و مخاطب باید این علامت یا کد را در ابتدای پیامک حاوی پاسخ خود برای شما ارسال نماید.به دلیل این که شما ممکن است چندین نظرسنجی پیامکی برای مخاطبین خود ارسال نمایید ، این گزینه به دسته بندی پاسخ های رسیده در نظرسنجی مربوط به آن کمک می کند.

نکته : فرمت ارسال این کد توسط مخاطب باید به شکل *کد* باشد.

نکته : توجه داشته باشید این علامت برای تشخیص خودکار مخاطبانی است که پاسخ صحیح داده اند و علایم یا متن موجود در این کادر برای مخاطلبین ارسال نمی شود.

نکته : به خاطر داشته باشید در متن سئوال خود از مخاطبین بخواهید که این علامت را به همراه جوا مورد نظرشان برای شما ارسال کنند.

  • پاسخ خودکار : این متنی پاسخی است که پنل پیامک شما به صورت خودکار برای مخاطبینی که در نظرسنجی پیامکی شما شرکت کرده اند ارسال می شود. مثلا متن برای تشکر از شرکت ایشان در نظرسنجی را وارد کنید.
  • زمان شروع و پایان : با مشخص کردن زمان شروع و پایان نظرسنجی ، پنل پیامک بصورت خودکار جواب هایی را که خارج از این زمان دریافت کند ،نادیده گرفته و در لیست شرکت کنندگان قرار نخواهد دارد.
  • جواب ها : شما می توانید گزینه هایی که مخاطبین باید برای شما ارسال کنند را در اینجا مشخص کنید.

  این پاسخ ها برای تعیین خودکار آماری از نتایج گزینه های انتخابی هر یک از شرکت کنندگانی می شما به تعدا پاسخ هایی که در متن سئوال خود دراید می توانید گزینه در این بخش ایجاد نمایید.

 نکته : این متن برای مخاطبین ارسال نمی شود.

  • امکان نمایش پیغام های خطا : با فعال کردن این گزینه به پنل پیامک این اجازه را می دهید تا در صورت وجود اشکال در پیامها و جوابهای دریافتی متنی متناسب با آن را برای شرکت کنندگان ارسال نمایید. ( برای آشنایی با نحوه ایجاد پیغامهای خطا به اینجا مراجعه کنید. )
  • افزودن : پس از تکمیل تمام اطلاعات برای افزودن نظرسنجی بر روی این کلید کلیک کنید.

نکته : ارسال نظرسنجی از بخش ارسال پیام کوتاه امکان پذیر است.