پیام های ارسال شده

برای مشاهده تمامی پیامکهای ارسال شده در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش می توانید به این بخش مراجعه نماید. همچنین می توانید اطلاعات مربوط به این پیامک از قبیل زمان ارسال و تعداد و شماره مخاطبینی که پیامک برای آنها ارسال شده را نیز مشاهده کنید.

3-28-2017-8-50-34-AM

در ردیف تعداد دریافت کنندها تعداد پیامهای ارسال شده نمایش داده می شود که با کلیک بر روی تعداد، لیست وضعیت تحویل دریافت کنندگان نمایش داده می شود.

9-5-2017 3-56-06 PM

برای حذف هر یک از پیامها فقط کافی است آنرا انتخاب کنید و کلید 3-28-2017 8-51-22 AM را بزنید.