مسابقه پیامکی

در این صفحه لیست تمام مسابقات پیامکی قبلا ایجاد کرده اید در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش قرار می گیرد.

ویرایش مسابقه : برای ویرایش مسابقه و یا دیگر اطلاعات مسابقه می توانید از آیکون ویرایش ویرایش استفاده کنید.

نمایش نتایج : برای مشاهده شرکت کنند گان در مسابقه و تعداد پاسخ های صحیح به هر مسابقه می توانید بر روی آیکون ممشاهده نتایج کلیک کنید.

حذف مسابقه : برای حذف کامل مسابقه و نتایج آن ، از آیکون حذف حذف استفاده کنید.

ایجاد مسابقه جدید : برای ایجاد مسابقه باید از این کلید استفاده کنید پس از کلیک بر روی این کلید صفحه جدیدی باز می شود که شما می توانید اطلاعات مربوط به مسابقه خود را در آنجا وارد کنید

  • سئوال :متن سوال خود را در این پنجره وارد کنید.
  • علامت ارسالی : این پنجره برای مشخص کردن کد مسابقه است و مخاطب باید این علامت یا کد را در ابتدای پیامک حاوی پاسخ خود برای شما ارسال نماید.به دلیل این که شما ممکن است چندین مسابقه پیامکی برای مخاطبین خود ارسال نمایید ، این گزینه به دسته بندی پاسخ های رسیده در مسابقه مربوط به آن کمک می کند.

نکته : فرمت ارسال این کد توسط مخاطب باید به شکل *کد* باشد.

نکته : توجه داشته باشید این علامت برای تشخیص خودکار مخاطبانی است که پاسخ صحیح داده اند و علایم یا متن موجود در این کادر برای مخاطبین ارسال نمی شود.

نکته : به خاطر داشته باشید در متن سئوال خود از مخاطبین بخواهید که این علامت را به همراه جواب مورد نظرشان برای شما ارسال کنند.

پاسخ خودکار : این متنی پاسخی است که پنل پیامک شما به صورت خودکار برای مخاطبینی که در مسابقه پیامکی شما شرکت کرده اند ارسال می شود.

  • زمان شروع و پایان : با مشخص کردن زمان شروع و پایان مسابقه ، پنل پیامک پوپش بصورت خودکار جواب هایی را که خارج از این زمان دریافت کند ،نادیده گرفته و در لیست شرکت کنندگان قرار نخواهد دارد.
  • پاسخ صحیح : در این قسمت متن پاسخ صحیحی را که باید مخاطب برای شما ارسال نماید قرار دهید.

نکته:  این متن برای تعیین خودکار شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده اند می باشد .

 نکته : این متن برای مخاطبین ارسال نمی شود.

  • امکان نمایش پیغام های خطا : با فعال کردن این گزینه به پنل پیامک این اجازه را می دهید تا در صورت وجود اشکال در پیامها و جوابهای دریافتی متنی متناسب با آن را برای شرکت کنندگان ارسال نمایید. 
  • افزودن : پس از تکمیل تمام اطلاعات برای افزودن مسابقه بر روی این کلید کلیک کنید.

نکته : ارسال مسابقه از بخش ارسال پیامک نیز امکان پذیر است.

راهنمای ویدئویی نحوه ایجاد مسابقه پیامکی