پیام های پر استفاده

شما می توانید پیامهایی را به عنوان پیامهای پر استفاده در سیستم سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش ایجاد نمایید تا هر زمان که نیاز داشتید برای مخاطبین خود ارسال کنید.

3-28-2017 9-08-26 AM

به عنوان مثال می توانید پیامک های مربوط به اعیاد و مناسبت هایی که در طول سال وجود دارند را در این بخش ذخیره نمایید تا در زمان مورد نیاز از آنها استفاده نمایید و یا در صورتی که این پنل پیامک مربوط به یک فروشگاه است می توانید از مجموعه ایی از پیامها با شعار های تبلیغاتی و یا اطلاعیه های تخفیفات خود را در آن از پیش ایجاد نمایید . یکی دیگر از کاربرد های آن برای ایجاد پیامهای مورد نیاز شرکت ها و ساز مانها می باشد که به صورت دوره ایی که اطلاعات مالی و یا زمان کاری را به کارمندان و کارگران خود ارسال می کنند.

ویرایش : برای ویرایش متن پیام می توانید بر روی این ویرایش آیکون کلیک کنید و در پنجره باز شده اقدام به ویرایش متن پیام پر استفاده مورد نظر بپردازید.

حذف : برای حذف پیام پراستفاده از آیکون حذف حذف استفاده کنید.

افزودن پیام : با استفاده از این گزینه 3-28-2017 9-09-19 AM می توانید پیام پر استفاده جدید در پنل خود ثبت کنید.

3-28-2017 9-09-36 AM

نکته : ارسال این پیامها از بخش  ارسال پیامک امکان پذیر است.