افزایش اعتبار

شما برای ارسال پیامک نیاز به اعتبار در سامانه پیامک خود دارید . باید از قبل از اقدام به ارسال پیامک میزان اعتبار خود را برای ارسال به اندازه لازم افزایش دهید.

قیمت هر واحد اعتبار برابر در سامانه پیامک پوپش  130 ریال می باشد .

شما برای ارسال پیامک با زبان فارسی نیاز به یک اعتبار و برای ارسال پیامک به زبان انگلیسی نیاز به 2.5 اعتبار دارید.

میزان اعتبار شما در منوی کنار مشخص شده . در صورت نیاز به افزایش اعتبار می توانید بر روی کلمه شارژ کلیک کرده تا پنجره مربوط باز شود.

3-28-2017 9-12-00 AM

در پنجره باز شده می توانید میزان عددی اعتبار مورد نیاز خود را وارد کرده .

3-28-2017 9-12-25 AM

کلید انجام را فشار دهید تا به صفحه پرداخت در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش منتقل شوید. در صفحه باز شده شما می توانید هزینه را بصورت آنلاین از طریق درگاه بانک  و یا از طریق وارد کردن شماره فیش بانکی خود انجام دهید.