اطلاعات فرم سفارش محصول

در این صفحه در پنل مدیریت سایت ساز پوپش می توانید موارید ضروری و موارد نمایش داده شده هنگام سفارش کالا را مشخص نمایید .

fourm-poopesh

موارد فعال در هنگام سفارش کالا نمایش داده خواهد شد .

موارد ضروری هم ستاره دار شده و باید کاربر فیلد مربوطه را تکمیل نمایید تا امکان ثبت سفارش فراهم گردد .

 

راهنمای ویدئویی: