نظرات

در این بخش شما می توانید نوشته های که کاربران در قسمت نظرات محصولات در صفحه هر محصول وارد می کنند مدیریت کنید .

ابن بخش شامل دو منو میباشد :

منوی های نظرات در فروشگاه ساز پوپش

خوانده نشده : در این بخش لیست نظرات کاربران قرار دارد که می توانید با انتخاب تیک کنار هر یک از نوشته ها (شماره 1) و سپس از منوی بالای جدول نظرات (شماره 2) یکی از این موارد( انتشار – عدم انتشار – بایگانی – حذف) را انتخاب نماید .

  • انتشار : با انتخاب این گزینه نوشته کاربر که در قسمت نظرات محصول نوشته است به نمایش در خواهد آمد.
محل نمایش نظرات کاربران برای محصولات
  • عدم انتشار : نوشته کاربر در سایت نمایش داده نخواهد شد.
  • بایگانی : نوشته کاربر جهت پیگیری یا آرشیو یا علامت گذاری به معنای خوانده شده به بایگانی منتقل می شود.

(نکته : انتشار یا عدم انتشار نوشته کاربر ارتباطی به این مورد ندارد)

  • حذف : نوشته کاربر به طور کامل حذف می شود.

تنظیمات : در این بخش (شماره 3) روبری نظر هر کاربر گزینه های ویرایش و پاسخ وجود دارد.

  • ویرایش : می توانید نظر کاربر را قبل از انتشار ویرایش نمایید.
  • پاسخ : برای پاسخ به نظر کاربر با انتخاب این گزینه نظر خود را نوشته و ذخیره نمایید . در این صورت نوشته شما در زیر همین نظر در قسمت محصول مورد نظر به نمایش در خواهد آمد.

نکته : (با پاسخ دادن به یک نظر آن نظر انتشار پیدا نمی کند و برای نمایش نظر و پاسخ خود باید آن را منتشر نمایید.)

بایگانی : نوشته های که از قسمت خوانده شده به بایگانی منتقل می شوند در این قسمت برای پیگیری یا آرشیو
یا علامت گذاری به معنای خوانده شده منتقل خواهند شد.