افزودن دسته بندی

از این صفحه می توانید اقدام به ایجاد یک دسته بندی یا زیردسته جدید کنید.

دسته بندی محصولات

نام دسته : یک نام برای دسته مورد نظر انتخاب کنید.

عنوان سئو : یک عنوان برای دسته بندی انتخاب نمایید. این عنوان در موتورهای جستجوگر نمایش داده می شود

توضیحات سئو : در این بخش برای دسته بندی توضیحاتی را درج کنید. این توضیحات در مورتورهای جستجوگر نمایش داده می شود.

دسته والد : در این قسمت می توانید تعیین نمایید که دسته جدید به عنوان زیر دسته کدام دسته بندی قرار بگیرد. شما می توانید تا 5 ردیف زیر دسته به دسته بندی اصلی اضافه نمایید.

نکته : هیچیک از دسته ای نمی تواند زیردسته های خود را بعنوان والد انتخاب نماید.

نکته : اگر دسته ای دارای زیردسته هایی باشد، جهت تغییر والد آن دسته، فقط دسته هایی قابل انتخاب می باشند که سطوح زیردسته های آن ، بیشتر از حدمجاز (5 ردیف زیر دسته) فراتر نرود.

تصویر دسته بندی : تصویری که در این بخش برای دسته بندی قرار می دهید در کنار نام دسته بندی در سایت و نسخه موبایلی و اپلیکیشن نمایش داده میشود.

ترتیب : در این قسمت ترتیب قرارگیری دسته بندی را در نمایش سایت، ذر لیست دسته بندی ها در پنل مدیریت و اپلیکیشن(در صورت استفاده از بسته شماره 4) نسبت به یکدیگر مشخص کنید. نحوه قرار گیری دسته ها از دسته بندی که کوچکترین عدد را داشته باشد به دسته بندی که بزرگترین عدد را داشته باشد خواهد بود.

وضعیت : وضعیت نمایش این دسته را در سایت مشخص نمایید .

نکته : با انتخاب گزینه عدم نمایش برای دسته بندی اصلی، زیردسته های موجود در آن نیز نمایش داده نخواهند شد.

نکته : محصولات دسته بندی هایی که وضعیت عدم نمایش برای آنها انتخاب شده ، هنوز در صفحه محصولات و ضمن جستجوی محصول قابل مشاهده باقی خواهند ماند.

ویدئوی آموزش افزودن دسته بندی به فروشگاه