افزودن دسته بندی

از این صفحه می توانید اقدام به ایجاد یک دسته بندی یا زیردسته جدید کنید.

افزودن دسته بندی برای محصولات

نام دسته : یک نام برای دسته مورد نظر انتخاب کنید.

عنوان سئو : یک عنوان برای دسته بندی انتخاب نمایید. این عنوان در موتورهای جستجوگر نمایش داده می شود

توضیحات سئو : در این بخش برای دسته بندی توضیحاتی را درج کنید. این توضیحات در مورتورهای جستجوگر نمایش داده می شود.

دسته والد : اگر می خواهید دسته جدید به عنوان یک زیر دسته ایجاد شود دسته والد را انتخاب کنید .

تصویر دسته بندی : یک تصویر برای دسته جدید انتخاب کنید.

ترتیب : ترتیب این دسته بندی را نسبت به دسته های دیگر مشخص کنید.

وضعیت : وضعیت نمایش این دسته را در سایت مشخص نمایید .

نکته : با انتخاب گزینه عدم نمایش ، دسته بندی و زیردسته های موجود در منوی سایت حذف خواهند شد.

نکته : محصولات دسته بندی های که وضعیت عدم نمایش برای آنها انتخاب شده ، هنوز در سایت فعال باقی خواهند ماند و در نتیجه جستجو های محصول مشتریان قابل مشاهده هستند.

ویدیوی آموزشی: نحوه ایجاد و حذف دسته

ویدیوی آموزشی: نحوه ایجاد زیردسته