دسته بندی محصولات

poopesh-shop-catagory-list

در این صفحه، لیستی از دسته ها و زیر دسته ها را به همراه نام ، تصویر، دسته والد ،  تعداد محصول و دیگر تنظیمات را مشاهده خواهید کرد.

افزودن دسته : با فشردن کلید افزودن، می توانید دسته یا زیر دسته جدید ایجاد کنید.

ترتیب : برای تعیین ترتیب این دسته نسبت به دسته های دیگر یک عدد مناسب در فیلد وارد کرده و کلید ذخیره را بزنید.

ویرایش : برای ویرایش یک دسته این  کلید ویرایش را فشار دهید.

نمایش لیست محصولات : برای مشاهد لیست محصولات در دسته مورد نظر این کلید poopesh-shop-catagory-list-icon-products را بفشارید.

حذف : با زدن این کلید حذف دسته مورد نظر حذف می شود.

ویدیوی آموزشی: نحوه تغییر ترتیب دسته ها و همچنین ویرایش یک دسته