ارسال پیامک در هنگام سفارش کالا

در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش امکان ارسال پیامک در هنگام سفارش به مدیر سایت و همچنین خریدار وجود دارد .

حتما باید سامانه پیامکی شما فعال و شارژ نیز داشته باشد در غیر اینصورت هیچ پیامی ارسال نخواهد شد .

ارسال پیامک در هنگام سفارش به مدیر سایت

برای فعال کردن آن ابتدا از بخش مدیریت سایتفروشگاه سازتنظیمات فروشگاه – تیک گزینه

ارسال پیامک در صورت ثبت سفارش به مدیر سایت را بزنید .

و سپس شماره موبایل خود را در قسمت پروفایل مدیر  وارد نمایید . 

————————————————————————————————————–

ارسال پیامک به خریدار 

فقط برای سفارشهای آنلاین پیامک ارسال می شود و برای سفارشهای کارت به کارت ارسال نخواهد شد .

برای فعال کردن آن ابتدا از بخش مدیریت سایتفروشگاه سازتنظیمات فروشگاه – تیک گزینه

ارسال پیامک در صورت ثبت سفارش به خریدار را بزنید .

متن خود را در قسمت پایینی آن وارد نمایید .

المانهای قابل استفاده در متن پیام : بخش رنگی را به طور کامل در متن پیام قرار دهید .

{firstname} نام خریدار را در SMS ارسالی مشخص میکند .

{lastname}  نام خانوادگی خریدار را در SMS ارسالی مشخص میکند .

{code} شماره پیگیری را در SMS ارسالی مشخص میکند .

به عنوان مثال :

سلام {firstname} {lastname}
سفارش شما با کد پیگیری {code} با موفقیت به ثبت رسید.

راهنمای ویدئویی فعال سازی ارسال پیامک به خریدار و مدیر سایت در صورت ثبت سفارش